• Encuentro del corazón I

Encuentro del corazón I

2000. Teknika mistoa mihise gainean, 29,5 x 29,5 cm

0